E-NowyTarg

przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2024 r. następujących prac

Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe / Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe


NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2024 r. następujących prac: 1/ Dostawa i montaż urządzeń do uzdatniania wody 2/ Remont elewacji ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3/ Wymiana wewnętrznej linii zasilającej i pionów, tablicy głównej oraz tablic piętrowych Termin realizacji: pkt 1: do 31.10.2024 r., pkt 2: do 30.09.2024 r., pkt 3: do 30.11.2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 24.04.2024 r. /środa/ do godz. 15:30.