E-NowyTarg

Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Kandydaci na Burmistrza

Zapraszamy kandydatów na wójta/ burmistrza, którzy zdecydują się na wywiad.

kontakt info@e-nowytarg.pl