E-NowyTarg

Dodatek osłonowy – co to jest

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym, zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Ile wynosi dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

400/500 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

1150 zł/ 1437,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Będzie on wypłacany w dwóch równych ratach:

do 31 marca 2022 r.

do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,

Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie – od stycznia 2022 roku do 31października 2022 roku podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 roku do31października 2022 roku.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM TARGU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

Urząd Gminy w Szaflarach

Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej