E-NowyTarg

przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2023 r. następujących prac:

Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe / Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe


NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2023 r. następujących prac: 1. Remont docieplenia ścian szczytowych. 2. Remont śmietników. Termin realizacji: do 30.09.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 01.06.2023 r. /czwartek/ do godz. 15:00.Termin otwarcia ofert – 02.06.2023 r.: pkt 1: godz. 0900, pkt 2: godz. 0930 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu.