E-NowyTarg

przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2023 r. następujących prac:

Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe / Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe


NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w NOWYM TARGU ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2023 r. badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych. Termin realizacji: do 30.11.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 27.06.2023 r. /wtorek/ do godz. 15:00. Termin otwarcia ofert – 28.06.2023 r. godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości