E-NowyTarg

przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2023 r. następujących prac:

Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe / Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe


NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2023 r. następujących prac: Remont drogi osiedlowej Remont chodników Malowanie klatek schodowych Wykonanie instalacji domofonowej Wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych Remont czół balkonowych Remont śmietników Termin realizacji: pkt 1 - 7: do 30.09.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 03.03.2023 r. /piątek/ do godz. 15:00