E-NowyTarg

przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2023 r. remontu chodników.

Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe / Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe


NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2023 r. remontu chodników. Termin realizacji: do 31.10.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 26.07.2023 r. /środa/ do godz. 15:30. Termin otwarcia ofert – 27.07.2023 r. godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.