E-NowyTarg

przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2023 r. badań instalacji elektrycznej

Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe / Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe


NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2023 r. badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych. Termin realizacji: do 30.11.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.