E-NowyTarg

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y własności lokalu mieszkalnego

Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe / Komunikaty/Przetargi/Ogłoszenia urzędowe


Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12 O G Ł A S Z A P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Podhalańskiej 20/47 w Nowym Targu o powierzchni użytkowej 48,33m2 (3 piętro) - cena wywoławcza - 352.000,- zł. Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2023r. w SDK Al. Kopernika 12 o godz. 12.00. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni 24 1020 3466 0000 9302 0001 8879 najpóźniej do dnia 14.03.2023r. (decyduje data uznania rachunku bankowego Spółdzielni). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni pok. nr 12 w godz. 10.00 – 13.00 lub na stronie internetowej www.nsmnt.pl. Mieszkanie można oglądać w dniu 06.03.2023r. i 10.03.2023r. w godz.12.00 – 13.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.